foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Książki o tematyce biblijnej

Oto lista książek o tematyce biblijnej wydane przez nasze Wydawnictwo VERBINUM.

Wszystkie poniższe tytuły dostępne są w sklepie internetowym wydawnictwa.

co rzeczywiscie powiedzial jezus minKlaus-Stefan Krieger
Co rzeczywiście powiedział Jezus?

Nie tylko dla chrześcijan jest ważne poznanie historycznego Jezusa i Jego pierwotnego orędzia. Klaus-Stefan Krieger, biblista, w zrozumiałym języku ukazuje, jaką naukę można wydobyć z zrekonstruowanego źródła logiów „Q”, z którego korzystali ewangeliści Łukasz i Mateusz, pisząc swe Ewangelie. Autor dociera do Jezusa, który nie nazywa siebie Synem Bożym, lecz Synem Człowieczym, i utrzymuje, że Jego radykalne orędzie, krytycznie odnoszące się do ówczesnych stosunków społecznych, jeszcze dzisiaj dowodzi niezwykłej atrakcyjności.

https://www.verbinum.pl/biblijno-homiletyczne/62-co-rzeczywiscie-powiedzial-jezus.html

co rzeczywiscie powiedzial jezus minLeonard Głowacki OMI
Pochyleni nad słowem Bożym

Medytacje nad perykopami z Ewangelii w układzie roku liturgicznego z elementami komentarza. Autor zachęca do „pochylenia” się nad słowem Bożym. Komentuje perykopy ewangelijne i zaprasza do codziennych medytacji. Każdy komentarz poprzedza pełny tekst Ewangelii, przeznaczonej na określony dzień. Nie trzeba więc sięgać po Pismo Święte, aby duchowo zjednoczyć się z Kościołem w przeżywaniu tajemnicy wcielenia Jezusa Chrystusa.

Okres zwykły od 1 do 9 tygodnia - https://www.verbinum.pl/biblijno-homiletyczne/73-pochyleni-nad-slowem-bozym-okres-zwykly-od-1-do-9-tygodnia.html
Okres zwykły od 10 do 21 tygodnia - https://www.verbinum.pl/biblijno-homiletyczne/74-pochyleni-nad-slowem-bozym-okres-zwykly-od-10-do-21-tygodnia.html
Okres zwykły od 22 do 34 tygodnia - https://www.verbinum.pl/biblijno-homiletyczne/75-pochyleni-nad-slowem-bozym-okres-zwykly-od-22-do-34-tygodnia.html
Okres Adwentu Oraz Narodzeni Pańskiego - https://www.verbinum.pl/biblijno-homiletyczne/70-pochyleni-nad-slowem-bozym-okres-adwentu-oraz-narodzenia-paskiego.html
Okres Wielkiego Postu - https://www.verbinum.pl/biblijno-homiletyczne/72-pochyleni-nad-slowem-bozym-okres-wielkiego-postu.html
Okres Wielkanocny - https://www.verbinum.pl/biblijno-homiletyczne/71-pochyleni-nad-slowem-bozym-okres-wielkanocny.html
Uroczystości. Święta. Wspomnienia. Część I: styczeń – czerwiec - 
Uroczystości. Święta. Wspomnienia. Część II: lipiec – grudzień - https://www.verbinum.pl/biblijno-homiletyczne/246-pochyleni-nad-slowem-bozym-uroczystosci-swieta-wspomnienia-cz-ii.html

co rzeczywiscie powiedzial jezus minHans Schmoldt
Wprowadzenie do Starego Testamentu

Wprowadzenie do Starego Testamentu jest adresowane do wszystkich, którzy szukają podstawowych informacji dotyczących Starego Testamentu, jego treści, form literackich, procesu powstania i tła historycznego. Nie zakłada żadnej znajomości naukowych metod pracy ani żadnej innej wiedzy specjalistycznej oraz unika wyrażeń i terminologii fachowej bez ich wyjaśnienia.

https://www.verbinum.pl/biblijno-homiletyczne/78-wprowadzenie-do-starego-testamentu.html

co rzeczywiscie powiedzial jezus minJürgen Roloff
Wprowadzenie do Nowego Testamentu

Książka przekazuje zwięzłe informacje nt. Powstania, charakteru literackiego, treści i teologicznego znaczenia pism Nowego Testamentu. Adresowane jest przede wszystkim do Czytelników, którzy nie mają specjalistycznej wiedzy w tej dziedzinie, a chcieliby mieć ogólne rozeznanie w problematyce Nowego Testamentu, oparte na naukowych podstawach. Z tych względów pomija się, w miarę możliwości, rozważania metodologiczne, a terminologia specjalistyczna pojawia się tylko tam, gdzie jej nie można uniknąć, ale w każdym przypadku podane jest jej krótkie wyjaśnienie. „Wprowadzenie do Nowego Testamentu” zamyka przegląd dziedzin badawczych i tematów współczesnej biblistyki nowotestamentowej.

https://www.verbinum.pl/biblijno-homiletyczne/77-wprowadzenie-do-nowego-testamentu.html

co rzeczywiscie powiedzial jezus minBogusław Widła
Ikony Przypowieści

Ewangeliści poświadczają, że Jezus m.wił w przypowieściach, które żywo poruszają wyobraźnię ludzką i przemieniają się w obrazy czy ikony. I ilekroć zaczynamy się im przyglądać, tylekroć odkrywamy w nich nowe warstwy, nowe sensy, nowe wyzwania. Autor stara się nam pomóc w odkrywaniu bogactwa Jezusowych ikon przypowieści.

https://www.verbinum.pl/biblijno-homiletyczne/69-ikony-przypowiesci.html

co rzeczywiscie powiedzial jezus min

Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego

Tomiki nowej wersji edycji „Międzynarodowego komentarza do Pisma Świętego”. W komentarz w odpowiednich miejscach wplecione są fragmenty Pisma Świętego, co odpowiada pierwotnej intencji redaktor.w naukowych tego poczytnego dzieła, a mianowicie zachęcania wiernych do równoległego czytania tekstu Pisma Świętego i komentarza.

Ewangelia według Św. Mateusza https://www.verbinum.pl/biblijno-homiletyczne/68-ewangelia-wedlug-sw-mateusza-komentarz.html

Ewangelia według Św. Łukasza https://www.verbinum.pl/biblijno-homiletyczne/66-ewangelia-wedlug-sw-lukasza-komentarz.html

Ewangelia według Św. Jana https://www.verbinum.pl/biblijno-homiletyczne/65-ewangelia-wedlug-sw-jana-komentarz.html

Dzieje Apostolskie https://www.verbinum.pl/biblijno-homiletyczne/63-dzieje-apostolskie-komentarz.html

co rzeczywiscie powiedzial jezus minJan Wróblewski SVD
Komentarze do Ewangelii w roku B

Pisanie krótkich, a zarazem trafiających w sedno komentarzy do tekstów czytań liturgicznych z Pisma Świętego nie jest sprawą łatwą. Wymaga zarówno pogłębionej znajomości tekstów biblijnych, jak i rozeznania potrzeb duchowych odbiorców, które się nabywa dzięki duszpasterskiemu doświadczeniu.
Autor komentarzy jest cenionym rekolekcjonistą – w szczególności w środowiskach osób, które prowadzą pogłębione życie religijne. Teksty dla wszystkich, którzy starają się żyć Słowem Bożym w rytm codziennej liturgii Kościoła.

https://www.verbinum.pl/biblijno-homiletyczne/299-komentarze-do-ewangelii-w-roku-b-.html

co rzeczywiscie powiedzial jezus minJan Wróblewski SVD
Komentarze do Ewangelii w roku C

Pisanie krótkich, a zarazem trafiających w sedno komentarzy do tekstów czytań liturgicznych z Pisma Świętego nie jest sprawą łatwą. Wymaga zarówno pogłębionej znajomości tekstów biblijnych, jak i rozeznania potrzeb duchowych odbiorców, które się nabywa dzięki duszpasterskiemu doświadczeniu.
Autor komentarzy jest cenionym rekolekcjonistą – w szczególności w środowiskach osób, które prowadzą pogłębione życie religijne. Teksty dla wszystkich, którzy starają się żyć Słowem Bożym w rytm codziennej liturgii Kościoła.

https://www.verbinum.pl/home/362-komentarz-do-ewangelii-w-roku-c.html

co rzeczywiscie powiedzial jezus minDariusz Dogondke
Charakter deuteronomistyczny Księgi Malachiasza

Publikacja pokazuje, że autor tak skromnego rozmiarami dziełka, jakim jest Księga Malachiasza, rozwija bardzo ważne tematy teologiczne, nawiązując do idei swoich prorockich poprzedników.

https://www.verbinum.pl/biblijno-homiletyczne/270-charakter-deuteronomistyczny-ksiegi-malachiasza.html

co rzeczywiscie powiedzial jezus minJanusz Kręcidło
Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii

Książka, ze względu na zastosowaną metodologię oraz wnikliwość badawczą, walnie przyczyni się do tego, by pomóc polskim czytelnikom Biblii poznać i jeszcze bardziej cenić „szczerą prawdę o Jezusie” (Dei Verbum 19). Książka ta może być jednocześnie drogowskazem dla nauczycieli, kaznodziejów oraz zwykłych czytelnik.w Pisma Świętego. Książka ta zasługuje na to, by znaleźć się w domowej bibliotece każdego czytelnika Biblii.

https://www.verbinum.pl/biblijno-homiletyczne/269-honor-i-wstyd-w-interpretacji-ewangelii.html

co rzeczywiscie powiedzial jezus minJan Bernard Bocian SVD
Jezus Nazarejczyk według świadectwa ewangelistów

Próby przygotowania tekstu jednolitego z wykorzystaniem czterech ewangelii kanonicznych były podejmowane w dziejach niejednokrotnie i dokonywano ich z powodzeniem. Takiej próby podjął się również o. Jan B. Bocian SVD. Jego celem było przede wszystkim wykazanie pełnej zgodności tekstów ewangelicznych o życiu i działalności Zbawiciela – nawet w szczegółach. Inspiracji do tej pracy dostarczyły autorowi pytania wiernych dotyczące różnic w ewangelicznych opisach tych samych faktów.

https://www.verbinum.pl/biblijno-homiletyczne/294-jezus-nazarejczyk-.html

co rzeczywiscie powiedzial jezus minWaldemar Linke CP, Krzysztof Siwek
Święty Łukasz opowiada

Opowiadanie o Jezusie Zbawicielu i o losach pierwotnego Kościoła – tak najprościej można streścić dwutomowe dzieło św. Łukasza obejmujące Ewangelię i Dzieje Apostolskie. Drugi tom z serii Naczynia Gliniane, który oddajemy do rąk Czytelnika, poświęcony jest tym właśnie dwóm księgom Nowego Testamentu. Piękno, elegancja i prostota tej opowieści zachwycały pokolenia chrześcijan.

https://www.verbinum.pl/biblijno-homiletyczne/285-sw-lukasz-opowiada.html

co rzeczywiscie powiedzial jezus minKs. Jan Bernard Bocian SVD, Ewa Maria od Męki Pańskiej OCD
Przez prehistorię zbawienia

Jedenaście pierwszych rozdziałów Księgi Początków – tradycyjnie określanej jako Księga Rodzaju – jest opisem dziejów świata od stworzenia do powołania Abrama (Abrahama). Niniejsze opracowanie jest przedstawieniem zawartych tam istotnych idei religijnych. Opisane w Księdze wydarzenia – mimo narracji pełnej symboli i alegorii – nie mają niczego z mitologii i baśni, lecz są prawdami o ogromnym znaczeniu, także dla współczesnego człowieka.

https://www.verbinum.pl/home/336-przez-prehistorie-zbawienia.html

co rzeczywiscie powiedzial jezus minKs. Jan Bernard Bocian SVD, Ewa Maria od Męki Pańskiej OCD
Sara i Abraham - Patriarchowie Wierzących

Kontynuacja książki „Przez prehistorię zbawienia”. Obejmuje kolejne rozdziały Księgi Początków (od 12 do początku 25) oraz komentarz do tych tekstów. Tekst jest opracowaniem fragmentu
Pisma Świętego dokonanym na podstawie wielu dostępnych współczesnych i dawnych tłumaczeń. Odwołuję się wprawdzie do tekstu oryginalnego – hebrajskiego oraz do starożytnego tłumaczenia Septuaginty – greckojęzycznej wersji Starego Testamentu.

https://www.verbinum.pl/home/372-sara-i-abraham-patriarchowie-wierzacych.html

co rzeczywiscie powiedzial jezus minEwelina Drzewiecka
Śmierć Judasza w Biblii i tradycji chrześcijańskiej

Autorka podejmuje w książce temat śmierci Judasza tak, jak jest on obecny w tradycji – zarówno w przekazach biblijnych, jak i w piśmiennictwie chrześcijańskim starożytności i średniowiecza. Znaczenie tych przekazów wiąże się nie tylko z oceną moralną aktu zdrady, ale podnosi także kwestię pośmiertnego losu grzesznika. Dzieje Judasza zostały odczytane jako uniwersalna przestroga przed zejściem na ścieżkę grzechu.

https://www.verbinum.pl/biblijno-homiletyczne/253-smierc-judasza-w-biblii-i-tradycji-chrzescijaskiej.html

co rzeczywiscie powiedzial jezus minWaldemar Linke CD
Literacka ojczyzna Tobiasza. Tło kulturowe Tb jako klucz teologicznej lektury księgi

Książka o. Waldemara Linke CP stanowi pierwszą w nowożytnej egzegezie biblijnej polskojęzyczną monografię poświęconą Księdze Tobiasza. Szeroko zakrojone pole badaw­cze służy autorowi do przedsta­wienia elementów tła kulturo­wego, które zawiera tekst Tb. W ten sposób rzuca on nowe światło na kwestię datacji tej księgi, która budzi wiele kontrowersji. W sposób nowatorski przedstawia też judaizm okresu Drugiej Świątyni, odchodząc od uproszczeń, które sprowadzają wewnętrzną różnorodność judaizmu do dwóch orientacji: zhellenizowanej i wrogo nastawionej do hellenizacji.

https://www.verbinum.pl/biblijno-homiletyczne/274-literacka-ojczyzna-tobiasza-tlo-kulturowe-tb-jako-klucz-teologicznej-lektury-ksiegi.html

co rzeczywiscie powiedzial jezus minQUIZ BIBLIJNY. 777 pytań i odpowiedzi

777 pytań, krzyżówek, logogryfów i zagadek dotyczących Biblii. Przeznaczony jest dla dzieci, rodziców i katechetów. Doskonały sprawdzian wiadomości z tematów biblijnych.
QUIZ przeznaczony jest dla wszystkich: dla dzieci, młodzieży, ludzi dojrzałych i starszych. Można się nim zająć samemu, można z kolegą czy koleżanką, z całą rodziną, a nawet na grupowych spotkaniach katechetycznych. Książka składa się z dwunastu rozdziałów. Każdy z nich dotyczy jednego wybranego zagadnienia biblijnego.

https://www.verbinum.pl/duszpastersko-liturgiczne/89-quiz-biblijny-777-pyta-i-odpowiedzi.html

 

Werbistowski Apostolat Biblijny
Pieniężno Pierwsze 19, 14-520 Pieniężno
Tel.: (55) 24-29-233
E-mail: biblia@werbisci.pl