foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zakończył się Wakacyjny Kurs Biblijny

W dniach 1-5 sierpnia w miejscowości Lipie w powiecie świdwińskim w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej odbył się Wakacyjny Kurs Biblijny.

Spotkanie, którego temat brzmiał „Odpowiedzialność za dobro wspólne powołaniem chrześcijan” przygotowane zostało przez Apostolat Biblijny Polskiej Prowincji SVD.

W kursie tym wzięło udział 15 osób z całej Polski, między innymi z Gdańska, Koszalina, Nysy Łużyckiej, Olsztyna, Olsztynka, Poznanie, Wrocławia. Do Uczestników kursu dołączyła też Przełożona Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej. Jest to żeński Instytut Życia Konsekrowanego, zatwierdzony na prawach diecezjalnych w 1986 r., który to Instytut prowadzi ośrodek w Lipiu. Cała rekolekcyjna wspólnota liczyła więc 18 osób: 2 prowadzących, przełożona ośrodka i 15 uczestników.

Uczestnicy wypowiadając się w ankiecie przeprowadzonej na zakończenie rekolekcji pozytywnie ocenili biblijno-filozoficzną formułę kursu, jego tematykę, relacje panujące wśród nich. Jednocześnie część osób zaproponowała przedłużenie kolejnych kursów o 1-2 dni i pozostawienie jednego dnia wolnego od wykładów, aby poświęcić go na wspólną wycieczkę, film o tematyce religijnej itp.

Biorący udział w tegorocznym kursie wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych rekolekcjach tego typu.

Werbistowski Apostolat Biblijny
Pieniężno Pierwsze 19, 14-520 Pieniężno
Tel.: (55) 24-29-233
E-mail: biblia@werbisci.pl