foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Nowy Przewodniczący Katolickiej Federacji Biblijnej

W czwartek, 5 marca, ogłoszono oficjalnie, że papież Franciszek potwierdził wybór kardynała Luis Antonio Tagle jako nowego przewodniczącego Katolickiej Federacji Biblijnej.

Nowy przewodniczący został wybrany jednogłośnie podczas zwykłego posiedzenia Komitetu Wykonawczego Katolickiej Federacji Biblijnej, które odbyło się w Rzymie w dniach 24-25 października 2014 roku.

Luis Antonio Tagle Gokim urodził się 21 czerwca 1957 roku w Manili na Filipinach. Jego ojciec był Filipińczykiem, zaś matka Chinką. Studiował filozofię w seminarium św. Józefa w Manili i ukończył Ateneum Uniwersytetu w Manili.

27 lutego 1982 roku został wyświęcony na kapłana archidiecezji Manili. Przez pewien czas służył w parafiach i seminariach. W jednym z nich był rektorem. Następnie został wysłany na Katolicki Uniwersytet Ameryki w Waszyngtonie, aby ukończyć studia (1987/91). Tam otrzymał doktorat z teologii po obronie pracy doktorskiej na temat pojęcia kolegialności biskupów według Soboru Watykańskiego II i pod wpływem papieża Pawła VI. W 1997 roku został powołany na członka Międzynarodowej Komisji Teologicznej.kard luis tagle

Pracował w różnych parafiach oraz wykładał teologię w czterech seminariach do momentu, gdy 22 października 2001 Jan Paweł II mianował go biskupem diecezji Imus. 10 lat później, 13 października 2011 roku, został mianowany arcybiskupem Manili.

Kardynałem mianowany został 24 listopada 2012 roku, w wieku 55 lat, otrzymując czerwony biret i tytuł San Felice da Cantalice Centocelle. W Kurii Rzymskiej jest członkiem Papieskiej Komisji ds. Rodziny oraz należy do Komisji ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących.

Kardynał Tagle uczestniczył w wielu Synodach Watykańskich (1998, 2005, 2008 i 2012). W 2008 roku, podczas Synodu poświęconego Słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła był bardzo aktywnym uczestnikiem. To wtedy stwierdził: "Kościół, który nie słucha biednych, nie może celebrować Słowa Bożego".

Kardynał Tagle ma program telewizyjny zatytułowany "Słowo Ujawnione", który jest emitowany na Filipinach od 2008 roku i w każdym tygodniu komentuje czytania mszalne na najbliższą niedzielę. Jest także najbardziej popularnym kardynałem na Facebooku.

Kardynał Tagle jest teologiem i cenionym mówcą konferencyjnym. Współpracował z Giuseppe Alberigo nad Historią Soboru. W pracy tej wyjaśnia swoją wizję Kościoła w trzecim tysiącleciu. Jest uczonym, ale też wokalistą i kompozytorem. Na YouTube można zaleźć kilka jego chrześcijańskich kompozycji muzycznych, które sam wykonuje.

Nowy Przewodniczący Katolickiej Federacji Biblijnej podejmie funkcję podczas IX Zgromadzenia Plenarnego tejże Organizacji, które odbędzie się w Nemi we Włoszech w dniach 18-23 czerwca 2015 roku. Obejmie urząd po abp Vincenzo Paglia, który był przewodniczącym Katolickiej Federacji Biblijnej od września 2002 roku.

Werbistowski Apostolat Biblijny
Pieniężno Pierwsze 19, 14-520 Pieniężno
Tel.: (55) 24-29-233
E-mail: biblia@werbisci.pl