foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zakończył się Kurs Biblijno-Filozoficzny w Kleosinie

Pierwszy turnus tegorocznego Wakacyjnego Kursu Biblijno-Filozoficznego odbył się w dniach 9-15 lipca w Domu Misyjnym św. Kazimierza w Kleosinie.

Prowadzącymi tegoroczne spotkanie, którego tematem była wolność człowieka, byli: o. dr Jan Bocian SVD, biblista, koordynator Apostolatu Biblijnego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego oraz dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak.

W kursie wzięło udział około 20 osób, z czego 10 osób to goście przyjezdni, a reszta to parafianie z Kleosina, którzy codziennie dojeżdżali na zajęcia, stając się pełnoprawnymi i zaangażowanymi członkami rekolekcyjnej wspólnoty.

kurs bib filoz kleosin2015 01Osoby biorące udział w kursie pochodziły z wielu regionów Polski: z Białegostoku, Gdańska, Kleosina, Poznania, Rosnowa (k. Koszalina), Rzeszowa oraz Warszawy. Wśród Uczestników nie zabrakło współbraci werbistów: br. Mariana Paronia SVD, o. Feliksa Kubicza SVD i o. Krzysztofa Grzybka SVD.

Zgodnie z uwagami przekazanymi przez uczestników ubiegłorocznego kursu w Lipiu tegoroczne rekolekcje poszerzone zostały o jeden dzień wykładowy oraz jeden dzień o charakterze wspólnototwórczym, na który wybrano niedzielę ze względu na jej świąteczny charakter. Aby w bardziej wyrazisty sposób doświadczyć tradycji starotestamentalnych i jedności Obojga Przymierzy w niedzielę 12 lipca uczestnicy zwiedzili muzeum w synagodze w Tykocinie.kurs bib filoz kleosin2015 02

Chwaloną przez uczestników praktyką jest możliwość swobodnego stawiania pytań i podejmowania dyskusji z prowadzącymi. Dyskusje te, niekiedy burzliwe, zawsze jednak prowadzone w duchu serdeczności, pogłębiają więzi wspólnoty rekolekcyjnej i ubogacają zarówno prelegentów jak i słuchaczy. Atmosfera spotkania była pełna szacunku dla każdego, a słuchacz czuje się bardzo ważny, szanowany, kochany – stwierdziła jedna z uczestniczących w spotkaniu osób.

Ogromną radością dla nas jest fakt spontanicznego tworzenia się grupy stałych Uczestników prowadzonych przez Apostolat Biblijny kursów - mówi o. Jan Bocian SVD, organizator Kursu. - Dowodzi to faktu, iż osoby biorące udział w tych rekolekcjach, nie zniechęcają się ich formą i treścią, lecz dostrzegają ich wartość, a sposób ich organizacji jest ciekawy. W nie mniejszym stopniu cieszy nas udział dużej ilości osób nowych, co wskazuje na rozwojowy charakter naszych zajęć. W rekolekcjach w Kleosinie brały udział cztery osoby uczestniczące już wcześniej w kursie w Lipiu, trzy spośród nich były też obecne na Sylwestrze Biblijnym w Chludowie. Część uczestników zeszłorocznych rekolekcji w Lipiu zgłosiła też chęć udziału w najbliższym kursie w Zakopanem. Jednocześnie udział około 16 osób nowych w kursie w Kleosinie i zgłoszonych już około 12 nowych osób do Zakopanego daje nam nadzieję na owocny rozwój naszej działalności – dodaje o. Jan.

Na zakończenie rekolekcji uczestnicy mogli pisemnie wyrazić swe opinie i uwagi dotyczące całości warsztatów oraz przedstawić propozycje tematów na kolejne zajęcia. Uwagi te Organizatorzy starają się uwzględnić w przygotowaniu kolejnych spotkań.

kurs bib filoz kleosin2015 03Pragnę wyrazić szczególną wdzięczność wspólnocie zakonnej Domu Misyjnego Św. Kazimierza w Kleosinie za serdeczne przyjęcie - mówi o. Jan. - Dziękuję ojcu rektorowi Franciszkowi Martynie SVD i wszystkim członkom wspólnoty. Nie tylko zapewniono bardzo dobre warunki noclegowe i wyżywienie, ale nawet, w zakresie możliwym do zaakceptowania i nie naruszającym działalności klasztoru i parafii, lokalna wspólnota zakonna dostosowała się do potrzeb rekolektantów.

Po zakończeniu kursu o. Franciszek Martyna wyraził gotowość na dalszą współpracę i ewentualne goszczenie naszych grup rekolekcyjnych w przyszłości.

Tak wspaniałe przyjęcie i ofiarna współpraca świadczą o tym, iż działalność Apostolatu Biblijnego Polskiej Prowincji SVD jest działalnością całego Zgromadzenia, a nie tylko koordynatora i osób z nim bezpośrednio współpracujących.

Pragnę gorąco podziękować współprowadzącej nasze rekolekcyjne kursy biblijno-filozoficzne, pani dr Danucie Radziszewskiej-Szczepaniak – podkreśla o. Bocian. - Ofiarnie włączyła się ona w organizację jako oddana świecka Współpracowniczka-Wolontariuszka Apostolatu Biblijnego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego.

Drugi turnus tegorocznego Wakacyjnego Kursu Biblijno-Filozoficznego odbędzie się w dniach 27 sierpnia-2 września w Zakopanem.

Werbistowski Apostolat Biblijny
Pieniężno Pierwsze 19, 14-520 Pieniężno
Tel.: (55) 24-29-233
E-mail: biblia@werbisci.pl