foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Podsumowanie Sylwestra Biblijno-Filozoficznego

Zgodnie z zapowiedziami w dniach 30 XII 2016 – 2 I 2017 roku odbyło się spotkanie sylwestrowe organizowane przez Apostolat Biblijny Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego.

Tematem przeprowadzonego spotkania były „Granice tolerancji”. Wielką radością dla nas-organizatorów naszego biblijno-filozoficznego sylwestra był udział siedemnaściorga uczestników; tym bardziej, że w tej liczbie znalazło się pięć nowych osób; tych, które po raz pierwszy brały udział w naszym spotkaniu.

Jednocześnie w naszej grupie znalazło się troje uczestników, którzy uczestniczyli we wszystkich dotychczasowych naszych spotkaniach, od czasu kiedy przejąłem urząd koordynatora Apostolatu Biblijnego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego. Dla współprowadzących nasze spotkania-kursy – P. dr Danuty Radziszewskiej-Szczepaniak, oraz dla mnie – fakt ten jest wielką radością. Stali uczestnicy naszych spotkań utwierdzają nas w przekonaniu, że wybierane zagadnienia są interesujące, a sposób ich omawiania przystępny. Nowi natomiast dają nam poczucie, iż działalność nasza jest działalnością rozwojową.

Radością napełnia nas również fakt, że wszyscy Uczestnicy tworzą zgraną i odpowiedzialną wspólnotę. Ciężar organizacji spotkania nie spoczywa wyłącznie na prowadzących, ale wszyscy na miarę swych sił i możliwości włączają się w przygotowanie sal, poczęstunków i biorą czynny udział w żywych dyskusjach, ubogacając tym samym wszystkich biorących udział w spotkaniu. Dlatego już teraz pragnę zaprosić wszystkich chętnych do udziału w kolejnych biblijno-filozoficznych kursach prowadzonych przez nasz apostolat. Letni kurs w bieżącym, 2017 roku, prawdopodobnie odbędzie się w terminie 13-19 lipca. Zaś kolejne spotkanie sylwestrowe w dniach od 30 grudnia 2017, do 2 stycznia 2018 roku. Dokładniejsze dane (miejsce, koszty i tematyka spotkań) zostaną podane w nieco późniejszym czasie.

Jednocześnie pragnę wszystkich poinformować, że w dniach 30 stycznia – 1 lutego bieżącego roku zespół Apostolatu Biblijnego naszej Prowincji SVD przeprowadzi kurs rekolekcyjny dla katechetów. Odbędzie się on w Kleosinie pod Białymstokiem w parafii prowadzonej przez księży Werbistów. Będzie to dla nas kurs szczególny – pierwszy, o przeprowadzenie którego poprosili nas przedstawiciele białostockich katechetów. Mamy nadzieję, że sprostamy powierzonemu nam zadaniu, a wszystkich naszych Przyjaciół prosimy o modlitewne wsparcie naszego przedsięwzięcia.

Ks. Jan Bocian SVD
Koordynator Apostolatu Biblijnego
Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego

Werbistowski Apostolat Biblijny
Pieniężno Pierwsze 19, 14-520 Pieniężno
Tel.: (55) 24-29-233
E-mail: biblia@werbisci.pl