foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Wakacyjny Kurs Biblijno-Filozoficzny 2019

W dniach 22-28 sierpnia bieżącego roku odbył się kolejny, zorganizowany w ramach działalności Apostolatu Biblijnego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, wakacyjny kurs biblijno-filozoficzny. Temat tegorocznego spotkania brzmiał: „Religia a polityka”. Tym razem kurs zorganizowany został w ośrodku rekolekcyjnym naszego Zakonu w Budapeszcie.

Przyjęty przez nas temat nie miał na celu oceny żadnej partii ani stronnictwa politycznego, ale raczej odnalezienie ogólnych, istotnych, teoretycznych zasad, którymi winni kierować się świadomi swej wiary i powierzonych im w społeczeństwie zadań politycy-katolicy. Jak zwykle wybrany problem pragnęliśmy rozważyć w świetle Bożego Objawienia i przyrodzonego rozumu ludzkiego.

Temat ten pierwotnie wywoływał u nas pewien niepokój. Mieliśmy bowiem świadomość, że dyskusje dotyczące tak religii, jak i polityki zazwyczaj wywołują u większości osób burzliwe reakcje emocjonalne. Jednakże przybyli na tegoroczne spotkanie Uczestnicy dobrze zrozumieli założenia planowanego kursu. Utworzyliśmy – a uczestniczyły w spotkaniu, licząc z prowadzącymi, 24 osoby – dobrze zintegrowaną wspólnotę rekolekcyjną. Każdego dnia uczestniczyliśmy we wspólnej Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwie brewiarzowej. W piątek (23 VIII), sobotę (24 VIII), poniedziałek (26 VIII) i wtorek (27 VIII) prowadziliśmy po dwie teologiczne i jednej filozoficznej konferencji. Wśród omawianych tematów poruszyliśmy problem dobra wspólnego, przedstawiliśmy człowieka jako istotę religijną, naszą odpowiedzialność przed Bogiem za powierzone nam państwo i społeczeństwo. Życie społeczne i polityczne ludzi pragnęliśmy ukazać w aspekcie religijnym, jako Boży dar i wezwanie. Uczestnicy z zainteresowaniem włączali się w dyskusje. Udało się też nam uniknąć nieuporządkowanych kłótni.

Niedziela (25 VIII), zgodnie z tradycją naszych spotkań była „dniem wspólnototwórczym, integracyjnym”. Wolni od „zajęć intelektualnych” udaliśmy się na wycieczkę, by – choćby w niewielkim zakresie – zapoznać się z węgierską stolicą. Budapeszt słusznie ma opinię pięknego miasta. Nowe dzielnice nie odbiegają wprawdzie od nowych dzielnic innych europejskich miast (z jednym może wyjątkiem – ze względu na okalające miasto tereny i dopasowanie jego architektury do zajmowanego przez nie obszaru nie buduje się tutaj wieżowców, nie ma charakterystycznych dla współczesnych nam czasów drapaczy chmur), ale budapesztańskie stare miasto urzeka swym pięknem i ukazuje swoisty charakter i niepowtarzalne piękno stolicy Węgier. Średniowieczne budowle sprawiają niekiedy wręcz baśniowe wrażenie. W tym kontekście szczególną naszą wdzięczność pragniemy wyrazić Pani Małgorzacie – naszej przewodniczce po Budapeszcie, osobie serdecznej, związanej z naszym narodem zarówno przez odbyte w Polsce studia, jak i przez pochodzenie – jest bowiem córką Polaka i Węgierki.

Niemniejszą wdzięczność pragniemy wyrazić O. Tomaszowi Marciszkiewiczowi SVD, dyrektorowi naszego domu rekolekcyjnego w Budapeszcie. Od niego wypłynęła idea zorganizowania tegorocznego kursu na Węgrzech, a nadto sam bardzo aktywnie i ofiarnie włączył się w jego organizację przyjmując na siebie praktycznie cały ciężar logistyki. Było to tym bardziej potrzebne, że ogromne trudności sprawiałoby nam porozumienie się z ludnością miejscową. Przysłowie mówi „Polak, Węgier – dwa bratanki…” Niektórzy dodają: „…i do szabli, i do szklanki”. Jednakże niewątpliwie zupełnie nie jesteśmy spokrewnieni ze sobą, czy choćby podobni pod względem języka.

Kurs budapesztański przeszedł już do historii. Mam nadzieję, że pomógł on nam przybliżyć się nie tylko do Boga, ale również umocnić więzi łączące wszystkich Uczestników naszych spotkań. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie naszego ostatniego spotkania serdecznie dziękujemy. Dziękujemy też wszystkim Uczestnikom, bez których nasza działalność w ogóle nie miałaby sensu. Jednocześnie już teraz pragniemy zaprosić wszystkie zainteresowane osoby na najbliższe spotkanie – biblijno-filozoficznego Sylwestra, który w tym roku zorganizowany zostanie w dniach 30 XII 2019 – 2 I 2020 w Domu Misyjnym Świętego Stanisława Kostki w Chludowie. Więcej danych na temat planowanego spotkania sylwestrowego podamy w nieco późniejszym czasie.

Serdecznie pozdrawiam życząc Bożego błogosławieństwa.

Ks. Jan Bocian SVD
Koordynator Apostolatu Biblijnego
Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego.

Werbistowski Apostolat Biblijny
Pieniężno Pierwsze 19, 14-520 Pieniężno
Tel.: (55) 24-29-233
E-mail: biblia@werbisci.pl