foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Kurs biblijno-filozoficzny dla katechetów Archidiecezji Białostockiej

 

Od 2017 roku, w ramach działalności Apostolatu Biblijnego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, prowadzone są rekolekcyjne kursy biblijno-filozoficzne dla Katechetów Archidiecezji Białostockiej. Odbywające się corocznie spotkania nie zostały zawieszone nawet w okresie obowiązywania ograniczeń pandemicznych związanych z Covid-19, choć w latach 2020-2021 organizowane były przy zachowaniu szczególnej ostrożności.

Również w bieżącym roku, w dniach 26-28 czerwca, zorganizowane zostało podobne rekolekcyjne spotkanie. Tym razem jego temat brzmiał: „Żyć w kontekście wieczności – cel w życiu chrześcijanina”.

Rekolekcje odbyły się tradycyjnie w werbistowskim Domu Misyjnym św. Kazimierza w Kleosinie pod Białymstokiem. Zarówno prowadzący spotkanie - dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak i ks. dr Jan Bocian SVD - oraz jego uczestnicy przyjęci zostali przez lokalną wspólnotę zakonną i pracowników Domu Misyjnego z ogromną serdecznością. I bynajmniej nie chodzi tutaj wyłącznie o zwykłe udostępnienie pomieszczeń klasztornych, ale również o udzielenie wszelkiej potrzebnej pomocy logistycznej, w tym choćby przygotowanie posiłków. Za przyjęcie i wszelką współpracę serdecznie dziękujemy!

Styl prowadzenia rekolekcji, wypracowany przez prowadzących, ale również przez uczestników, jak widać znajduje uznanie. Wybrany uprzednio problem życiowy staramy się rozważać w oparciu o Boże Objawienie (Biblia i Tradycja – teologia), jak również w oparciu o przyrodzony rozum ludzki (filozofia). Zgodne jest to z zaczerpniętymi z Encykliki św. Jana Pawła II Fides et ratio słowami: „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek poznając Go i miłując mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie”. Słowa te, otwierające papieski dokument, stały się wręcz mottem naszych spotkań.

Główną „intelektualną” część rekolekcji stanowi dziewięć konferencji tematycznych. Wygłaszane przez prowadzących, przy zastosowaniu prezentacji multimedialnych, mają pobudzać do własnego poszukiwania odpowiedzi na dręczące nas problemy i do wspólnych dyskusji. Te są mile widziane, a wręcz pożądane, i znajdują uznanie tak u prelegentów, jak i u uczestników spotkań. Konferencje ułożone są w trzy bloki – każdego dnia wygłaszana jest konferencja teologiczna, filozoficzna i druga teologiczna. Mają one nie tylko charakter dyskusyjny, ale pozwalają na dalsze rozważanie podejmowanych zagadnień w kuluarach, czyli podczas przerw na kawę i ciastko. I warto podkreślić, że pojawiające się pytania, odpowiedzi i komentarze, pochodzące tak od Rekolekcjonistów, jak i Rekolektantów, są niewątpliwie cenne i ubogacają wszystkich.

Główny „duchowościowy” blok rekolekcji stanowi codzienne przeżywanie Eucharystii z kazaniem oraz zamykająca każdy dzień wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą wspólną i osobistą. W tym roku dodano jeden nowy element – krótkie kapłańskie wprowadzenie przed adoracją.

Od uczestników tych rekolekcji wypłynęła idea jednego spotkania na wspólnym wieczornym posiłku w wybranej restauracji. Zostało ono pomyślane dla chętnych i nie jest istotnym elementem rekolekcji, choć wspaniale wpisuje się w ich dyskusyjny charakter. Osoby pragnące w nim uczestniczyć w bardziej swobodnej atmosferze dalej mogą dyskutować problemy omawiane podczas konferencji i poruszane na rekolekcyjnych kazaniach. Ze względu na czas trwania naszych kursów owo „spotkanie restauracyjne” organizowane jest wieczorem drugiego dnia rekolekcji. Podczas takich rozmów i dyskusji padają też niekiedy propozycje tematów na przyszłe spotkania.

Czerwcowe spotkanie w Kleosinie było rekordowe pod względem uczestników. Wraz z dwójką prowadzących wzięły w nim udział 34 osoby osoby. Dla prowadzących jest to ogromna radość i pewna forma weryfikacji prowadzonych zajęć. Widać bowiem wzrost zainteresowania spotkaniami.

Oto liczba uczestników kursu biblijno-filozoficznego dla Katechetów Archidiecezji Białostockiej (wraz z dwojgiem prowadzących) na przestrzeni lat:

  • 2017 - 13 osób
  • 2018 - 18 osób
  • 2019 - 17 osób
  • 2020 - 26 osób
  • 2021 - 29 osób
  • 2022 - 32 osoby
  • 2023 - 34 osoby

Mamy nadzieję, że nasze rekolekcje będą wciąż odbywały się w kolejnych latach, a liczba zainteresowanych będzie rosnąć.

Na zakończenie warto zaznaczyć, że coroczne rekolekcje w Kleosinie zostały niejako sprowokowane przez samych katechetów. To właśnie oni zaproponowali zorganizowanie tego typu spotkania, a my - tzn. p. Danuta Radziszewska-Szczepaniak i ks. Jan Bocian SVD - podjęliśmy się tego wezwania. Należy podkreślić, że spiritus movens spotkań jest od lat Stanisław Cydzia, który z niesłabnącym zaangażowaniem zabiega o organizację naszych spotkań i ofiarnie angażuje się w ich przygotowanie, za co szczerze jesteśmy mu wdzięczni.

Ks. Jan Bocian SVD

Werbistowski Apostolat Biblijny
Pieniężno Pierwsze 19, 14-520 Pieniężno
Tel.: (55) 24-29-233
E-mail: biblia@werbisci.pl