foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Jesienne Dni Biblijne na KUL

IX Jesienne Dni Biblijne: Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47).
Lublin 16-17.10.2013 r.

Tegoroczne JDB poświęcone będzie tematyce grzechu i Bożemu dziełu miłosierdzia wyrażanemu w Biblii przez ideę „odpuszczenia grzechów”.

Są one głęboko zakorzenione w całym Piśmie Świętym, ponieważ grzech towarzyszy historii człowieka niemal od początku (Rdz 3), a następnie tematyka ta jest systematycznie rozwijana w poszczególnych księgach Biblii Hebrajskiej. W Nowym Testamencie odpuszczenie grzechów jest istotną treścią misji Jezusa Chrystusa, zapowiadaną i podejmowaną przez Jego poprzednika, Jana Chrzciciela (Mk 1,4; par.), a później kontynuowaną przez Kościół (Łk 24,47). Grzech bowiem jest stałym doświadczeniem ludzi i to zarówno tych spoza jak i wewnątrz wspólnoty Kościoła. Można powiedzieć, że w pewnym sensie współczesna potrzeba przekazywania dobrej nowiny o miłosiernym Bogu, który odpuszcza grzechy jest wyjątkowa, ponieważ i skala panoszącego się grzechu jest nadzwyczajna. Bibliści z KUL wraz zaproszonymi specjalistami z różnych ośrodków polskich i zagranicznych chcą się pochylić nad tym ważnym orędziem Pisma Świętego, które nadal pozostaje kluczowym zadaniem i wyzwaniem współczesnego Kościoła.

Oprócz przyjętego tematu dwudniowe spotkanie zawierać będzie sesję okolicznościową poświę­coną dorobkowi naukowemu zmarłego w listopadzie 2012 r. ks. prof. Józefa Kudasiewicza. Zostanie on zaprezentowany w trzech wymiarach: duszpasterstwa biblijnego, homiletyki i mariologii biblijnej.

Gościem specjalnym IX JDB będzie o. prof. Jean-Noël Aletti, który w nawiązaniu do najnowszej encykliki papieża Franciszka „Lumen Fidei” i w ramach kończącego się roku wiary wygłosi dwa referaty poświęcone wierze i niewierze Łk 1 i w Corpus Paulinum.

Więcej informacji

Werbistowski Apostolat Biblijny
Pieniężno Pierwsze 19, 14-520 Pieniężno
Tel.: (55) 24-29-233
E-mail: biblia@werbisci.pl