foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Werbista Sekretarzem Generalnym Katolickiej Federacji Biblijnej

16 grudnia o. Jan Jacek Stefanów SVD został mianowany Sekretarzem Generalnym Katolickiej Federacji Biblijnej na czas sześcioletniej kadencji (2014–2019).

Decyzje w tej sprawie podjęto na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Katolickiej Federacji Biblijnej. Od kwietnia 2012 o. Stefanów był członkiem Rady Nadzorczej Katolickiej Federacji Biblijnej.

O. Jan Jacek Stefanów SVD urodził się w 1964 w Prudniku na Opolszczyźnie. W roku 1983 wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego. Studia teologiczne kontynuował w Hiszpanii, które ukończył z tytułem bakalaureatu na Papieskim Uniwersytecie Comillas w Madrycie w roku 1990. W następnym roku przyjął święcenia kapłańskie w Parafii NMP z Góry Karmelu w Sewilli.


O. Jan Jacek Stefanów SVD

W latach 1991-1995 pracował jako misjonarz w duszpasterstwie parafialnym w Ekwadorze. W latach 1995-1998 odbył studia biblijne w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i przez następne dwa lata pracował w La Casa de la Biblia w Madrycie – centrum animacji biblijnej podlegającym Konferencji Episkopatu Hiszpanii. W latach 2000- 2003 pełnił funkcję dyrektora Centro Bíblico Verbo Divino w Quito (Ekwador). W tym czasie włączył się czynnie w działalność Katolickiej Federacji Biblijnej.

W roku 2003 powrócił do Polski i pełnił funkcję Koordynatora Biblijnego w Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego. W roku 2009 wybrany został na Koordynatora Biblijnego Strefy Europejskiej Zgromadzenia Słowa Bożego.

Katolicka Federacja Biblijna, założona w 1969, ma na celu wspieranie, koordynację i kanalizowanie dzieła biblijnego w ramach Kościoła Katolickiego we współpracy z innymi wyznaniami chrześcijańskimi. Zrzesza ona Konferencje Episkopatu, jako członków zwyczajnych i instytucje, Zgromadzenia zakonne i Centra Biblijne, jako członków zrzeszonych.

Werbistowski Apostolat Biblijny
Pieniężno Pierwsze 19, 14-520 Pieniężno
Tel.: (55) 24-29-233
E-mail: biblia@werbisci.pl