foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Sprawozdanie z Wakacyjnego Kursu Biblijno-Filozoficznego 2017

3bibliePIENIĘŻNO
Kurs Biblijno-Filozoficzny pt. „Świat ludzkich uczuć” przeszedł do historii. Tegoroczne spotkanie odbyło się w dniach 13–19 lipca w klasztorze-seminarium w Pieniężnie.

W spotkaniu wzięło udział dwadzieścioro uczestników, w tym siedem osób nowych, po raz pierwszy uczestniczących w naszych spotkaniach.

Jak zwykle czwartek (13 VII) był dniem poświęconym zawiązaniu wspólnoty rekolekcyjnej. Dwa dni kolejne – piątek i sobota, a następnie – poniedziałek i wtorek to dni „wykładowe”, podczas których prowadzimy „zajęcia intelektualne”. Niedziela (tym razem był to 16. lipca) to dzień pewnego wytchnienia od wykładów. Poświęcony on zostaje działaniom pomocnym w pełniejszym zintegrowaniu grupy, pogłębieniu więzów wspólnotowych.

Podczas tegorocznej niedzielnej wycieczki zwiedziliśmy katedrę we Fromborku. W środę natomiast podsumowujemy kończące się spotkanie, wstępnie ustalamy terminy kolejnych, a następnie rozjeżdżamy się do naszych domów.

Tematyką tegorocznych warsztatów były ludzkie uczucia, emocje. Zgodnie z tradycyjną już formą prowadzonych przez nas zajęć omawiane problemy rozważaliśmy przez pryzmat przyrodzonego rozumu ludzkiego (zajęcia filozoficzne, które jak zwykle prowadziła dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak, wykładowca filozofii na UWM i w naszym pieniężnieńskim seminarium) oraz w świetle objawienia biblijnego (prelekcje teologiczne przeprowadzone przez ks. dra Jana Bociana SVD, wykładowcę Starego Temstamentu w naszym seminarium).

Każdego dnia wykładowego odbywają się trzy, około dwugodzinne prelekcje: pierwsza – teologiczna, druga – filozoficzna i trzecia ponownie teologiczna. Każdego też dnia przewidziane jest nieco luźniejsze spotkanie dyskusyjne, zwane przez nas „kuluarami”, w czasie którego w swobodnej atmosferze uczestnicy wraz z prelegentami mogą przedyskutować omawiane na konferencjach problemy (jakkolwiek również w czasie wykładów dyskusja jest mile widziana).

W tym roku problematyka ludzkich emocji rozważona została przez nas w ramach następujących wykładów:

Piątek, 14 lipca
Pierwsza konferencja teologiczna pt. „Bóg Zazdrosny, co dzień pałający gniewem (Wj 20, 5; Ps7, 12)”. Obecne w tekście biblijnym określenia przypisane Bogu niekiedy nas przerażają, wiążą się z nazwami negatywnych, niechcianych ludzkich emocji. Takie antropomorficzne przedstawienie Boga wielu osobom utrudnia bliski kontakt ze Stwórcą. Próbowaliśmy więc rozważyć jak należy rozumieć owe niepokojące nas wyrażenia i jakie mają one znaczenie w pojmowaniu Boga.
Konferencja filozoficzna omawiała temat „Miejsce uczuciowości w życiu psychicznym człowieka”. Rozważania prowadzone były głównie (choć nie wyłącznie) w oparciu o nauczanie Św. Tomasza z Akwinu. Jego pouczenia towarzyszyły zresztą wszystkim naszym filozoficznym prelekcjom.
Na popołudniowym biblijno-teologicznym wykładzie przypatrywaliśmy się postaci Proroka Ozeasza i roli jego emocjonalnej sfery w jego posłudze prorockiej.

Sobota, 15 lipca
Pierwsza konferencja teologiczna poświęcona została rozważeniu tych epizodów z życia Jezusa, w których zwracał się On do napotkanych ludzi ze słowami: „Nie lękajcie się! Nie płacz!” Owe Jezusowe wezwania stały się też sformułowaniem tematu prelekcji.
Na zajęciach filozoficznych Prelegentka ukazała nam klasyfikację uczuć i tak sprecyzowała temat swego wystąpienia.
Osobą zaś towarzyszącą nam na spotkaniu popołudniowym był Prorok Jeremiasz – w zamieszczonych w jego księdze tzw. „wyznaniach” pozostawił nam świadectwo swych wewnętrznych przeżyć, walk, emocji…

Poniedziałek, 17 lipca
Poranna konferencja teologiczna, zatytułowana „Złe emocje – ku dobremu”, ukazywała rolę emocji niechcianych w życiu duchowym człowieka. Jakkolwiek mogą być one drażniące, zostały nam dane przez Boga dla obrony przed złem. Nie zależne od woli człowieka nie podlegają osądowi moralnemu, stąd nie mogą być oceniane jako grzeszne. Właściwie wykorzystane, poddane intelektowi i woli, mogą przynieść dobre owoce. Stąd też pojawił się problem, czy właściwie jest nazywać je „złymi emocjami”.
W świetle nauk filozoficznych przedstawiona została nam charakterystyka poszczególnych uczuć (taki też był tytuł konferencji), a popołudniowe zajęcia biblijne poświęcone były rozważeniu poszczególnych epizodów z życia „Rodzeństwa z Betanii” (Świętych Marty, Marii i Łazarza) – również ze szczególnym uwzględnieniem ujawniających się w ewangelicznych opisach uczuć/emocji świętych sióstr (o Łazarzu nie ma wielu danych).

Wtorek, 18 lipca
Konferencja pierwsza, zatytułowana „Cel dobrych emocji”, miała ukazać rolę radości i innych pozytywnych uczuć w życiu religijnym człowieka.
Na konferencji filozoficznej wskazano na powagę wychowywania uczuć (tak też sformułowano tytuł prelekcji).
Konferencja popołudniowa poświęcona była rozważaniom dotyczącym Świętej Marii Magdaleny, albowiem również w ewangelicznych fragmentach dotyczących osoby tej świętej w istotny sposób ukazana jest jej sfera emocjonalna i jej charakter.

*   *   *

Pozytywne opinie uczestników przekazane prowadzącym na końcowym, środowym spotkaniu grupy rekolekcyjnej, są dla nas przyczyną radości. Jednocześnie napełniają nas nadzieją, że podejmowany przez nas wysiłek ma sens i przynosi korzyść wszystkim uczestniczącym w zajęciach.

Na zakończenie tegorocznego kursu letniego zapowiedziano wstępnie dwa kolejne. Pierwszy, sylwestrowy, odbędzie się w terminie 30 grudnia 2017 – 2 stycznia 2018. Zostanie on przeprowadzony w klasztorze pieniężnieńskim, a jego tematyką będzie „Przyjaźń”. Kolejny natomiast letni Kurs Biblijno-Filozoficzny ponownie planowany jest w Pieniężnie, w dniach 19-25 lipca 2018 roku. Tematyka przyszłorocznego kursu letniego, jak również dokładniejsze dane dotyczące spotkania sylwestrowego (w tym przewidywane koszta) zostaną podane w nieco późniejszym terminie.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w kolejnych naszych spotkaniach, bądź pragnących zdobyć więcej informacji o Apostolacie Biblijnym, prosimy o kontakt z koordynatorem Apostolatu Biblijnego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego:

Ks. Jan Bocian SVD
Pieniężno Pierwsze 19
14-520 PIENIĘŻNO
Tel. kom. (+48) 696 752 593
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Werbistowski Apostolat Biblijny
Pieniężno Pierwsze 19, 14-520 Pieniężno
Tel.: (55) 24-29-233
E-mail: biblia@werbisci.pl