foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Pastoralne materiały Apostolatu Biblijnego

apbibli ksiazki 300pxDziałalność Apostolatu Biblijnego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego obejmuje różnorodną działalność. Prócz organizowania Wakacyjnych Kursów Biblijno-Filozoficznych, oraz Biblijno-Filozoficznych Sylwestrów, pragniemy upowszechniać znajomość Pisma Świętego za pośrednictwem wydawanych przez nas książek.

Tym razem pragnąłbym zaprezentować serię wydawniczą pt.: „Pastoralne materiały Apostolatu Biblijnego”. Należące do tej serii książki, wydawane w naszym wydawnictwie zakonnym „Verbinum”, mają na celu przybliżenie wszystkim zainteresowanym osobom treść Pisma Świętego, pomóc w rozważeniu biblijnych problemów. Nie są to jednak książki naukowe. Ich charakter jest raczej popularyzatorski, pastoralny.

Dotychczas opublikowaliśmy trzy pozycje:

Jezus Nazarejczyk według świadectwa ewangelistów – Teksty ewangelistów, tekst synchroniczny (harmoniczny targum Ewangelii) i komentarze, Górna Grupa {Verbinum} 2014 [ISBN 978-83-7192-488-0].

Książka ta jest próbą przedstawienia opisu życia i działalności Jezusa w oparciu o tekst czterech Ewangelii kanonicznych. Podczas lektury Ewangelii według Św. Mateusza, Marka, Łukasza, czy Jana zdarza się nam niekiedy znaleźć opisy tych samych faktów z życia Chrystusa, jednakże tak przedstawiające owe wydarzenia, iż relacje poszczególnych Ewangelistów zdają się wykluczać opisy paralelne. A przecież opisy tych samych faktów historycznych – jeśli są zgodne z prawdą – nie mogą się wzajemnie wykluczać; lecz, co najwyżej, uzupełniać.

Dlatego też podjąłem próbę zestawienia tekstów ewangelicznych w jeden ciągły opis. Istotną dla mnie zasadą przyjętą podczas pracy było uwzględnienie wszystkich wersetów każdej z czterech Ewangelii kanonicznych. Okazało się, że połączenie ich w jedno ciągłe opowiadanie o czynach i mowach Jezusa jest możliwe, a wszelkie sprzeczności są tylko pozorne. Zapewne istnieje wiele możliwości uzgodnienia i zestawienia ze sobą pism czterech Ewangelistów. Podjęta przeze mnie próba jest tylko jedną propozycją, ale jednoznacznie ukazującą fakt pełnej zgodności opisów ewangelicznych, niewykluczających się lecz wzajemnie uzupełniających.

Jestem faryzeuszem, bracia…, Górna Grupa {Verbinum} 2016 [ISBN 978-83-7192-510-8]

Książka ta jest drugim numerem prezentowanej serii. Przywykliśmy do negatywnych ocen stronnictwa faryzeuszów – czy jednak słusznie faryzeusze uznawani są za dwulicowych, obłudnych, fanatycznych przeciwników Jezusa…? Osobiście twierdzę, że nie. Niewątpliwie byli „źli faryzeusze”, ale nie brakło też „faryzeuszów dobrych” – sądzę nawet, że tych było więcej. Nie zauważamy nawet faktu; że czterech, znanych z imienia, biblijnych przedstawicieli środowiska faryzejskiego, uznanych jest w Kościele za świętych. Są to Święci: Paweł Apostoł, Nikodem, Józef z Arymatei, oraz Gamaliel.

Jednocześnie książka prowokuje nas do postawienia sobie samemu pytania: „Dlaczego jestem katolikiem?” Szczerej odpowiedzi na to pytanie powinien udzielić sobie każdy, kto nie chce być „katolikiem z przypadku”, lecz raczej świadomym swej wiary członkiem Kościoła.

 

Przez prehistorię zbawienia, Górna Grupa {Verbinum} 2017 [ISBN 978-83-7192-532-0]

To trzeci numer „Pastoralnych materiałów Apostolatu Biblijnego”. Prehistorią zbawienia nazywamy okres opisany w pierwszych jedenastu rozdziałach Biblijnej Księgi Rodzaju (być może właściwszą nazwą byłaby „Księga Początków”). Ten fragment Biblii zawiera teksty, które współczesny człowiek czyta „z przymrużeniem oka”, niekiedy nawet z uśmieszkiem politowania. Dostrzega tutaj mity i baśnie. A jednak nie możemy tych biblijnych perykop uznać za opisy mityczne i baśniowe. Są to raczej teksty symboliczne, zawierające istotne, ponadczasowe pouczenia.

Z tej też przyczyny wraz z moją siostrą (karmelitanką bosą) – współautorką książki, podjąłem próbę skomentowania tych jedenastu rozdziałów Księgi Rodzaju. Pouczenia w nich zawarte nie tracą ważności dla ludzi XX i XXI wieku, choć zapisane zostały w stylu charakterystycznym dla starożytnych Izraelitów.

* * *

Prezentowane tutaj książki można nabyć na organizowanych przez Apostolat Biblijny spotkaniach, jak również można odnaleźć je w naszym Wydawnictwie „Verbinum”. Seria będzie kontynuowana, a kolejna publikacja należąca do „Pastoralnych materiałów Apostolatu Biblijnego” dotyczyć ma sakramentów pojednania i Eucharystii. Zatytułowana będzie „Wolność i tęsknota” i powinna pojawić się w przyszłym roku.

Pozdrawiam Wszystkich, życząc obfitych łask Bożych.

Ks. Jan Bocian SVD
Koordynator Apostolatu Biblijnego
Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego.

Werbistowski Apostolat Biblijny
Pieniężno Pierwsze 19, 14-520 Pieniężno
Tel.: (55) 24-29-233
E-mail: biblia@werbisci.pl