foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Niedziela Misyjna 2017

bibliaikrzyz 200pxW niedzielę 22 października rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Czas, w którym Kościół zachęca nas do podjęcia refleksji nad naszym zaangażowaniem w misyjne posłannictwo wszystkich wiernych.

Nie ulega wątpliwości, że większość spośród nas wezwanych zostało przez Boga do życia świeckiego, do życia w rodzinie. Musimy mieć jednak pełną świadomość, że każdy z nas odpowiedzialny jest za rozwój wiary w świecie, za kształtowanie społeczeństwa, w którym żyjemy, według Bożych praw.

Przyjmując sakrament chrztu świętego zjednoczyliśmy się z Jezusem Chrystusem – Kapłanem, Prorokiem i Królem. Każdy chrześcijanin, na miarę swych możliwości i w sposób adekwatny do swego stylu życia, włączony został w kapłańskie i prorockie posłannictwo Zbawiciela i otrzymał obietnicę udziału w Jego królewskiej chwale.

Niedziela misyjna, którą tradycyjnie jest nią przedostatnia niedziela października, to dzień dany nam do refleksji, jak możemy włączyć się w przepowiadanie, w głoszenie Chrystusa wobec całego stworzenia. Następujący po niej tydzień to czas, w który możemy podjąć próbę realizacji naszych przemyśleń.

Owo przepowiadanie-głoszenie wiary wszystkim ludziom nie musi dokonywać się słowem. Do posługi słowa wezwani są tylko niektórzy. Jednakże bycie świadkiem Chrystusa to zadanie dla wszystkich. Jego wypełnienie jest formą naszego udziału w Jezusowym urzędzie prorockim.

Form współudziału w misji Kościoła jest wiele. Dwie dostępne dla każdego wiernego i, jak sądzę, najważniejsze ze wszystkich, to modlitwa i świadectwo życia – nasza postawa, która, jeśli jest prawidłowa, może innych pociągnąć do wiary i może przyprowadzić ich do Boga.

Niemniej istotną formą troski o rozkrzewianie wiary we współczesnym świecie jest zabieganie o kształtowanie społeczeństwa w oparciu o zasady chrześcijańskiej moralności. W sposób szczególny to posłannictwo spełniać mogą świadomi swej wiary katolicy, którzy rozpoznali w swym życiu powołanie do pracy społecznej lub politycznej. Chrześcijańscy radni, burmistrzowie, parlamentarzyści, ministrowie, przemierzy, prezydenci i inni spełniający posługę rządzenia państwem albo społecznościami lokalnymi winni pamiętać o wypływającym z ich przynależności do Chrystusa obowiązku przesycania całego społeczeństwa, całej ludzkości wartościami Bożymi, chrześcijańskimi.

Do tej posługi nie każdy z nas jest wezwany. Jednakże wszyscy, którzy szczerze w swym sercu odczuli Boże wezwanie do kierowania narodem mają świadomość, że za całą swą pracę zdać będą musieli rachunek przed samym Bogiem. Ci zaś, którzy wezwania do kierowania społeczeństwem w swym życiu nie odkryli niech przynajmniej modlitwą za rządzących wspierają ich wysiłki i posługiwanie.

Inną formą dbałości o rozwój Kościoła jest misja ad gentes, czyli głoszenie Chrystusa tym, którzy Go nie znają, bądź znają w sposób zbyt powierzchowny, niedoskonały, który nie ma jeszcze wpływu na ich codzienne życie. Do tego zadania wezwani są szczególnie misjonarze: kapłani oraz bracia i siostry zakonne, jak również misjonarze świeccy oficjalnie wysłani do tej działalności przez Kościół. Oni ofiarują samych siebie, swą pracę, całe swe życie na przepowiadanie świętej wiary. Nikt niepowołany nie podoła temu zadaniu. Ale i powołani przez Boga potrzebują wsparcia od swych współwyznawców.

Pracujących na misjach wspierać możemy zarówno materialnie – składając ofiary na misje, jak i modlitewnie – zwłaszcza podejmując się osobistego zobowiązania do stałej, choćby krótkiej, ale regularnej modlitwy za misyjną działalność Kościoła, bądź konkretnego misjonarza/misjonarkę. Istnieje też inna możliwość wsparcia głosicieli Jezusa. Odnalazłszy adres jakiegoś misjonarza można podjąć się trudu wspierania go listownie. Korespondencja z osobą pracującą na misjach częstokroć może pomóc jej przezwyciężyć odczucie samotności, bądź zniechęcenia pracą, szczególnie wówczas, gdy nie dostrzega jeszcze owoców swej działalności.

Każdy z nas winien odszukać w swoim życiu taką formę działania dla rozkrzewienia wiary, taką formę włączenia się w działalność misyjną Kościoła, jaka jest dla niego możliwa i do której Bóg zdaje się go wzywać. Odnalazłszy ją starajmy się wypełniać ją gorliwie, powodowani miłością do Boga i do naszych bliźnich.

W każdej naszej działalności religijnej jest jedna bardzo istotna zasada - troska o swój rozwój osobisty. Chodzi tutaj o całościowy rozwój osoby ludzkiej: fizyczny, intelektualny, duchowy. Na ile jesteśmy w stanie zadbać o stan naszego zdrowia fizycznego, pogłębienie naszej wiedzy i religijności na tyle mamy obowiązek czynić to i niewątpliwie ów obowiązek pojmować możemy jako obowiązek religijny. W końcu tak dbamy o dary ofiarowane nam przez Stwórcę. A im bardziej zadbamy o nasz rozwój, tym bardziej owocną działalność możemy prowadzić.

Również w tym duchu pragnę zachęcić wszystkich do pogłębiania swej wiedzy biblijnej, a zainteresowanych zaprosić na przygotowywany w ramach działalności Apostolatu Biblijnego Polskiej Prowincji SVD Biblijno-filozoficzny Sylwester. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami odbędzie się on w dniach 30 grudnia 2017 - 2 stycznia 2018 roku w naszym pieniężnieńskim klasztorze-seminarium.

Koszt uczestnictwa wynosi 160 zł od osoby i obejmuje zakwaterowanie i wyżywienie. W spotkaniu uczestniczyć mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.

Tematem tegorocznego spotkania sylwestrowego będzie „Przyjaźń”. Jak zwykle wybraną problematykę rozważymy w świetle Bożego Objawienia (Biblia i Tradycja) oraz przyrodzonego rozumu ludzkiego (filozofia).

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Biblijno-filozoficznym Sylwestrze proszę o zgłaszanie się bezpośrednio na poniższe dane kontaktowe:

Ks. Jan Bocian SVD
Koordynator Apostolatu Biblijnego
Polskiej Prowincji Słowa Bożego
Pieniężno Pierwsze 19
14-520 PIENIĘŻNO

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kom. (+48) 696-752-593

Jednocześnie prosimy, by osoby zainteresowane udziałem w naszym spotkaniu, po zgłoszeniu się wpłaciły zaliczkę w wysokości co najmniej 80 zł, co umożliwi nam dokonanie rezerwacji pokoi i posiłków dla Uczestników.

Zaliczkę prosimy wpłacić na konto:

Zgromadzenie Słowa Bożego
ul. Ostrobramska 90
04-118 Warszawa

Bank PEKAO SA O/Grudziądz
59 1240 1949 1111 0000 1355 7706

koniecznie z podaniem imienia inazwiska osoby wpłacającej oraz zdopiskiem:
„Zaliczka na spotkanie sylwestrowe”.

Pod podanymi powyżej danymi kontaktowymi można też uzyskać więcej informacji dotyczących planowanego spotkania oraz całej działalności Apostolatu Biblijnego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego.

Wszystkich naszych Przyjaciół, Dobroczyńców i Czytelników serdecznie pozdrawiam życząc obfitych łask Bożych.

Ks. Jan Bocian SVD

Werbistowski Apostolat Biblijny
Pieniężno Pierwsze 19, 14-520 Pieniężno
Tel.: (55) 24-29-233
E-mail: biblia@werbisci.pl