foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Biblijno-filozoficzny kurs „Przyjaźń”

book 1209805 640Dobiega końca karnawał roku 2018. Przed rozpoczęciem Wielkiego Postu pragnąłbym podzielić się z Państwem radością z ostatnich spotkań przeprowadzonych w ramach działalności Apostolatu Biblijnego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego.

W okresie Bożego Narodzenia 2017/2018, oraz w następującym po nim karnawale przeprowadziliśmy dwa biblijno-filozoficzne tridua: spotkanie sylwestrowe oraz kurs dla katechetów prowadzony w naszym Domu Misyjnym Św. Kazimierza w Kleosinie. Oba spotkania poświęcone były tematyce przyjaźni.

Spotkanie sylwestrowe odbyło się, jak zwykle, w terminie 30 XII 2017 – 2 I 2018 r., a przeprowadzone zostało w pieniężnieńskim klasztorze-seminarium. Osobami prowadzącymi spotkanie była dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak (wykładowca filozofii na UWM i woluntariuszka Apostolatu Biblijnego), która prowadziła prelekcje filozoficzne oraz o. dr Jan Bocian SVD (wykładowca Starego Testamentu w naszym seminarium i koordynator Apostolatu Biblijnego), który prowadził prelekcje teologiczne.

Grupa Uczestników liczyła tym razem 24 osoby i jak dotąd była to najliczniejsza grupa rekolekcyjna uczestnicząca w kursach naszego Apostolatu. Co szczególnie cieszy, 16 osób uczestniczyło w naszycm spotkaniu po raz pierwszy.

Oprócz filozoficznych i teologicznych prelekcji tematycznych, podczas spotkania zorganizowano projekcję filmu pt.: „Paweł VI – Papież burzliwych czasów”. Centralnym i tradycyjnym punktem spotkania sylwestrowego była Msza św. o północy 1 stycznia 2018 r., dzięki której każdy nowy rok uczestnicy rozpoczynają Eucharystią.

Przekazane prowadzącym na zakończenie spotkania opinie uczestników były pozytywne. Część osób wstępnie zapowiedziało już uczestnictwo w kursie letnim, który odbędzie się w dniach 19-25 lipca w Pieniężnie.

W nieco odmiennej, przepracowanej i dostosowanej do realiów rekolekcji dla katechetów formie, poprowadzono drugą edycję kursu. Odbyła się ona w dniach 29-30 stycznia 2018 roku w werbistowskim Domu Misyjnym św. Kazimierza w Kleosinie. W tym spotkaniu wzięło udział 16 uczestników, nie licząc dwojga prowadzących i dochodzących na prelekcje współbraci z miejscowej wspólnoty zakonnej.

Temat spotkania sformułowano jako: „Przyjaźń na kartach Biblii”. Każdego dnia zajęcia rozpoczynano Eucharystią, kończono zaś adoracją Najświętszego Sakramentu. Aby uniknąć niedogodności, z którymi spotkaliśmy się na podobnym kursie przed rokiem, organizatorzy zadbali o wspólny obiad przygotowywany dla wszystkich uczestników rekolekcji w kuchni klasztornej.

Zgodnie z tradycją wszystkich spotkań prowadzonych w ramach działalności Apostolatu Biblijnego naszej Prowincji, rozważania rozpoczęliśmy konferencją na temat: „Teologia i filozofia”, podczas której wyjaśniliśmy jakie powiązania istnieją pomiędzy tymi dwoma naukami i dlaczego słuszną jest rzeczą dany problem życiowy rozważać w świetle obu tych dziedzin wiedzy. Podczas ośmiu kolejnych konferencji poruszono między innymi następujące zagadnienia:

  • czym jest przyjaźń
  • dlaczego warto o niej rozmawiać
  • przyjaźń a problem moralności
  • przyjaźń w świetle nauki Starego i Nowego Testamentu
  • przykłady świętych przyjaciół
  • hierarchię i równość w przyjaźni.

Uczestnicy aktywnie brali udział w zajęciach i dyskusjach, a atmosfera panująca we wspólnocie rekolekcyjnej była bardzo dobra.

Na uwagę zasługuje jeszcze jeden istotny fakt. Organizatorami sylwestrowego spotkania w Pieniężnie są prowadzący nasze kursy (Danuta Radziszewska-Szczepaniak i o. Jan Bocian SVD). O. Bocian, należąc do Wspólnoty pieniężnieńskiej, ma niewątpliwie ułatwioną organizację spotkań odbywających się w jego klasztorze. Organizatorami spotkania w Kleosinie są jednak ludzie świeccy – katecheci z diecezji białostockiej. Wspólnota Domu Św. Kazimierza udziela im swego wsparcia, zaś prowadzący spotkanie są zapraszanymi przez Organizatorów prelegentami. W praktyce cała logistyka spotkania spoczywa na barkach katechetów (p. Cydzików), którzy ofiarnie włączyli się w tę działalność. I tutaj zarysowuje się i pogłębia współpraca naszego Zgromadzenia z oddanymi i przychylnymi nam osobami świeckimi.

Na zakończenie pragnąłbym wyrazić ogromną wdzięczność przełożonym, zarządom i wspólnotom klasztornym naszych domów w Pieniężnie i Kleosinie. Zarówno podczas biblijno-filozoficznego sylwestra, jak i podczas kursu dla katechetów prowadzący i uczestnicy zostali przyjęci z ogromną serdecznością. Obie wspólnoty zawsze dają świadectwo swej otwartości na grupy rekolekcyjne i służą wszelką potrzebną nam pomocą.

O. Jan Bocian SVD
Koordynator Apostolatu Biblijnego
Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego

Werbistowski Apostolat Biblijny
Pieniężno Pierwsze 19, 14-520 Pieniężno
Tel.: (55) 24-29-233
E-mail: biblia@werbisci.pl